inprimatu egileen aurkibidea
Rezola Arana, Luis
 
Izena:  Rezola Arana, Luis

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
28  bertso/olerki      
 

—1— "Aitaren" egin zerbait, Zeruko Argia. (1967, 214.zk.) 6

—2— "Basarri", Zeruko Argia. (1968, 278.zk.) 2

—3— (Gerrateko bigarren urte gosetsua), Zeruko Argia. (1967, 228.zk.) 6

—4— Agur izar erri, Príncipe de Viana. 10 (1975, 115.zk.) 5

—5— Aldizkari maitea, Príncipe de Viana. 14 (1980, 144.zk.) 10

—6— Asi gera gabeko, Zeruko Argia. (1967, 227.zk.) 6

—7— Astera nua kantuan, Zeruko Argia. (1968, 276.zk.) 2

—8— Basarri'ri, Goiz-argi. 17 (1976, 280.zk.) 2

—9— Basarri'ri, Príncipe de Viana. 11 (1976, 119.zk.) 4

—10— Billabona-ri, Zeruko Argia. (1967, 229-230.zk.) 9

—11— Eiz-leku ona dala dakigu, Zeruko Argia. (1967, 218.zk.) 6

—12— Errebote'ko pelota jokoa'ri buruz, Zeruko Argia. (1969, 320.zk.) 2

—13— Gernika'ren erreketa, Príncipe de Viana. 17 (1983, 151.zk.) 9

—14— Herrero bati, Zeruko Argia. (1973, 538.zk.) 2

—15— Herrero bati, Príncipe de Viana. 8 (1973, 86.zk.) 4-5

—16— Isaak Lopez-Mendizabal jaunari gorasarrea, Zeruko Argia. (1969, 320.zk.) 2

—17— Izparringia eskuan daukat, Zeruko Argia. (1968, 289.zk.) 2

—18— Jator-jatorriz Tolosarra naiz, Zeruko Argia. (1968, 265.zk.) 6

—19— Kutsua zañetan, Príncipe de Viana. 11 (1976, 120.zk.) 8

—20— Lurtarrak illargira, Zeruko Argia. (1967, 237.zk.) 6

—21— Mikeleteak, Goiz-argi. 21 (1980, 472-473.zk.) 30

—22— Mikeleteak, Zeruko Argia. (1980, 868.zk.) 38-39

—23— San Blas'en buruzagitza, Zeruko Argia. (1967, 206.zk.) 6

—24— San Blas'en jaio ta azia naiz, Zeruko Argia. 28 (1965, 127.zk.) 6

—25— Tolosa'ri, Izaskun. 8 (1954, 85.zk.) 6

—26— Urtain, Zeruko Argia. (1969, 311.zk.) 2 ,

—27— Urte aldatzea, Príncipe de Viana. 9 (1974, 105-106.zk.) 5

—28— Zer egin du Matesa-k?, Goiz-argi. 11 (1970, 131.zk.) 4

28 bertso/olerki