inprimatu
Mikeleteak
Izenburua:
Mikeleteak
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1980
Argitalpenaren urtea:
Alea:
868.zk.
Orrialdea:
38-39

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Mikeleteak

 

Rezola, Luis (Tximela)

 

 -1-

 

 Irureun urte beteko dira

 Martxoa'ren amabian

 Mikeletea'k lenengo txelet

 egin zuten Beobia'n

 ongi etorri zoragarria

 arturik Ondarrabia'n

 Oien nortasun txalogarria

 nator azaldu naian

 

 -2-

 

 Geroztik emen ibili ziran

 goiko Jauntxoen morroi

 geienak gazte korrikalarik

 ortarako beti sasoi.

 Naiz izan, elur, bazkabar, izotz,

 euri, aize ala sargoi,

 giro guzitan ibiltzen ziran

 burua zutelarik goi

 

 -3-

 

 Lenengo aldiz Karlista'n aurka

 ezautu zuten burruka

 aurretik itza emanda gero

 Erregiña'i ezin uka!

 gero Bergara'n gelditu ziran

 besarkadakin batuta

 andikan laiste Afrikaraño

 indar berria artuta

 

 -4-

 

 O, Tetuan'go lur beroetan

 Mairven'en aurka su ta gar,

 irmen indartsu gudaldietan

 buru zutelarik "Kaxpar"

 Iltzen dana il, jarrai aurrera!

 itz ori zioten alkar,

 il etziranak etorri ziran

 baño ez nai bezin azkar.

 

 -5-

 

 Milla zortzireun irurogeita

 amairu garren urtean,

 Karlista'k guda berriro piztu

 Santa Cruz'ekin batean.

 Erregiña'ren alde berriro

 Apaiza'rentzat kaltean,

 eleizgoitarra itxuraz baño

 au ezin bizi pakean.

 

 -6-

 

 Santa Cruz'entzat bildurgarrinak

 kondairak onela dio,

 Mikeletea'n agintariak

 "Arnau" eta "Lojendio"

 Oien atzetik joan ziranak

 gutxigo etzuten balio,

 ta, Erregiña bere alkira

 oiek zirala merio.

 

 -7-

 

 Lareun zauritu izan zituzten

 eun da berrogei bat illak

 iru urteko gudate artan

 txapel gorri biribillak

 Arrokeririk beñere gabe

 zintzoak bezin ixillak,

 ez daduzkagu arrapaturik

 berria alako mutillak!!!

 

 -8-

 

 Donosti, zure aurrezki kutxak

 berdin errikoak zaintzen

 beti gizonki ikusten ziran

 agindu ori betetzen

 Ollo laburren zuzmurrik bazan

 laister ziraren azaltzen,

 iñor il gabe, erakutsiaz

 bost garren legea jartzen.

 

 -9-

 

 Buru austerik txarrena zuten

 lapurrak jartzea gallen,

 erioztarrak iñoiz ba ziran

 eiztaria irugarren.

 Neronek ere amaika korri

 elurretan egin nuen....

 bañan, gaiztonak arpa jotzeko

 ijito jendea emen.

 

 -10-

 

 Uste gabean Errepublika

 etorri zan guregana,

 ikurrin ori zainduko degu

 «Heras'ek» esan zuana.

 Bost urte barru berriro guda

 eta orain zenengana...?

 eunetatikan larogei ta bost

 Urtizberea'rengana.

 

 -11-

 

 «Urtizberea», bere gudarik

 maitea zuten benetan,

 onen bearra izandu zuten

 be, ta, goineko maldetan.

 Arerioen bonba batekin

 elbarriturik Elgetan,

 Bilbao'raño eraman zuten

 azkeneko arnasetan.

 

 -12-

 

 Laister zabaldu zan mendietan

 «Urtizberea» itzala,

 bertsotan ez dago esaterik

 Onek, utzi zun itzala.

 Otoitz ondoren indar berritu

 aurreko gudan bezela,

 bañan oraingoz, il ziranak il

 beste guziok kartzela.

 

 -13-

 

 Iru irabazi azkena galdu

 o, Mikelete maiteak.

 Beobin jaio emen bukatu

 indarrak jarri legeak.

 Berriro txelet egin zazute

 zabalik daude ateak,

 ea, Euzkadi'n jartzen zeraten

 betiko Jaun da Jabeak.

 


inprimatu