inprimatu
San Blas'en jaio ta azia naiz
Izenburua:
San Blas'en jaio ta azia naiz
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1965
Argitalpenaren urtea:
28
Alea:
127.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


San Blas'en jaio ta azia naiz

 

Errezola, Luis (Tximela)

 

 1

 

 San Blas'en jaio ta azia naiz;

 etxe atzean basoa,

 Oņez ikasi nuen orduko

 perretxikora pausoa.

 Ordutan antxe, bildu ta bildu;

 "atozka" ama gaxoa,

 Etzaitut aztu goiko pagadi:

 ain ziran toki goxoa!

 

 2

 

 Udaberrian azaltzen zera

 aurrena zu, xixa-txuri,

 Zenbat maitasun, usai egiņaz

 egiten dizuten zuri.

 Biltzalle danon ameslaria,

 osin tarteko eder ori,

 Neguan ere antxe zaudela

 iruditutzen zait neri,

 

 3

 

 Zu zera, xixa, ondo alare,

 perretxiku erregiņa,

 Beste janari asko bezela

 lur goxo, beltzak egiņa.

 Baserritarrak, zerala dio

 sasi berriko sorgiņa,

 Tokiz aldatzen egiten dezu

 beintzat naiko alegiņa.

 

 4

 

 Jatorriz margo zuria dezu,

 otzak zaitula gorritzen,

 Tapakitako iņoiz elurra;

 ez naiz batere arritzen.

 Ondoreneko euri epelak

 berriro zaitu txuxpertzen,

 Giro guzitan ederra zera:

 usairik eztezu galtzen.

 

 5

 

 Xixa erregin, Kuletro, errege,

 aitortu bear egitan,

 Oien ondoan gibelurdiņa

 ta unto beltxa kapitan.

 Laukote ori baņo oberik

 eztago nere begitan,

 Katalan jana ona izanarren

 ez naiz sartzen piņuditan,

 

 6

 

 Kuletroa da ollo arrautza

 dirudiena kolorez,

 Toki jakiņa du jaioleku,

 baņa ugari beņerez.

 Lertzen danean, txar edo ona dan

 ezagutu oi da errez,

 Pinportarikan ezpaldin badu

 jateko ez egon beldurrez.

 

 7

 

 Janari onen berri oraindik

 bai ote daki gizonak?

 Dexkuido latzak gertatzen dira

 bilduagatik ontxonak.

 Eztet nai iņor dar dar jartzerik,

 baizik entzun esan onak,

 Perretxikurik eztezala jan

 gibeletikan dagonak.

 

 8

 

 Xixa oria, azpi-idekia,

 tartean bada itxia,

 Jaten badezu gaitz egin baietz

 egon zindezke etsia.

 Lagun bat ba-det iltzen egona

 ta orra aren iritzia,

 Perretxikoak nai dunarentzat:

 lenengo nere bizia!

 

 9

 

 Biltzalle onak ekartzen ditu

 zabalak eta extuak,

 Egun bikoak, laukoak berdin,

 arraia bezin prexkuak,

 Zertako alperrik unto baldarrez

 goraņo bete xextuak?

 Gutxi ta onak atsegin ditut;

 bestentzako arrixkuak!

 

 10

 

 Arrubioak kutsututako

 unto ala gibelurdiņ,

 Garbitu gabe iņoiz ez jarri

 tarteran edo zartagiņ.

 Koska nabarmen kutsu gordean,

 dana kendutzen alegin.

 Nai ezpadezu beneno bidez

 mundu ontatik aldegiņ

 

 11

 

 Arrubioa, eztakiņantzat,

 zer dan nua esatera

 Margo illuna, arrai orixtak,

 muskerraren ibillera.

 Txalduru urda zingira maite

 dituan geiņa da bera,

 Sargoi danean alper, motela,

 eztu ederra tankera.

 

 12

 

 Biltzeko egualdi txarrenak dira

 terral, euri, ekaitz, laņo,

 Giro onari eztiogu guk

 asko begiratzen baņo.

 Jateko berdin berdiņak dira;

 bere egin bear goraņo,

 Asto tankera ba-degu baņa

 etzagun euki ortaraņo.

 

 13

 

 Oitu gaitezen gogorrak biltzen;

 usteltzen utzi bigunak,

 Naiz onak izan beņere ez jaso

 intzak saretzen ditunak.

 Bestela ere etortzen dira

 naigabe ordu illunak,

 Arnasa kentzea obea da

 arnasa eman zigunak.

 

 14

 

 Gizona bezin azkarra degu

 ezagututzen ardia,

 Txarra utzita ona jaten du;

 sasoikoa ta garbia.

 Eztu bareak bezela uzten

 alperrik galduta erdia,

 Tontogoa da unto gaņera

 pixa egiten dun erbia.

 

 15

 

 Kuletro geien ateratzen da

 Naparrua'ko partean,

 Illarratzu'tik araxeago,

 urrill untoen tartean.

 Ogeitik gora bildua nago

 guziak toki batean,

 "Au dek au sendi zoragarria",

 esaraz nere artean.

 

 16

 

 Poz ederrikan eman zidaten

 beste batean untuak,

 San Martiņetan Aduna mendiņ

 urki azpiņ billatuak.

 Sei ziran danak, eta pixuan

 lau kilotik jiratuak,

 Etziran txarrak jai goiz artako

 jendean begiratuak.

 

 17

 

 Jai degunean or uzten gera

 pozikan eldurik goizai,

 Eiztariaren antzera askotan

 goien noiz argituko zai.

 Kalean berriz gelditzen dira

 eztakit zenbat tripazai,

 Gu noiz baņo noiz andik jetxiko

 baxoerdi edaten lasai.

 

 18

 

 Kondairak eztu ezer esatera,

 onela degu entzuna,

 Perretxikoa izandu zala

 Iparagirre ill zuna.

 Bear bezela eztakigu ta

 neroni nago mintsuna,

 Ura baizan bat, ura alakoa,

 iņoiz ill bear etzuna!

 

 19

 

 Arantzari'ko talde jatorrak,

 orain bi urte Tolosa'n,

 Ba-dakizute klase guzien

 txapelketa bat nola zan.

 Biltzalle geinok an bildu giņan,

 ta onela ziguten esan;

 "Perretxikoa mendikoa da

 ta kontu aundia izan"!

 

 20

 

 Orra ogei bertso nere nereak,

 izena dute laukoak,

 Aspertu naiz ta lotara noa;

 bukatu dira gaurkoak.

 Biotz biotzez opa dizute

 Tolosa'ko San Blas'koak,

 Guziori on dagizutela

 aurtengo perretxikoak.

 


inprimatu