inprimatu
Astera nua kantuan
Izenburua:
Astera nua kantuan
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1968
Argitalpenaren urtea:
Alea:
276.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Astera nua kantuan

 

Errezola, Luis

 

 -1-

 

 Astera nua kantuan

 Santa Mari'ko puertuan,

 onela ditut penak aztutzen

 etxe giltzatuan.

 Gordetzen badet buruan

 ezta jakingo munduan

 ogei ta iru urte ederrekin

 gaur nola naguan.

 

 -2-

 

 Ez bada uste, Andoni,

 emen nagola ondo ni,

 tilixta erdi gordiņa eta

 zatitxo bat ogi;

 lenago kolore gorri

 orain zuriak etorri,

 aman itzala zer dan ondo nauk

 kontuan errai.

 

 -3-

 

 Karta artu dek emendikan

 oiek jaso ixilikan,

 lengo lagunik billatzen badek

 ez gorde itzikan;

 jana bialdu ortikan

 poztuko nauk gogotikan,

 gure Jainkoak eztik galazten

 laguntasunikan.

 

 -4-

 

 Iregandikan aparte

 nagola ia lau urte,

 oraindik ere ire berririk

 etzekiat bate.

 Nik emen eskutan kate

 osasunarentzat kalte,

 i onezkero jarriko intzan

 errian alkate.

 

 -5-

 

 Laga badek baserria,

 orain lan-toki berria

 nolanai ere jantziko uan

 txapela gorria.

 Negarrez zeok erria

 gauza errukigarria,

 ba-zeok pixkat poztuko bada

 pakean premia,

 

 -6-

 

 Baldin ba-daukak aukera

 biali motell, okela,

 pentsatzen niok laister goseak

 il bear nautela.

 Gorputza zeukat motela

 izkera erdi-totela,

 mutil gaztea indartutzeko

 au dek au onela!

 

 -7-

 

 Eman det naiko aitzera

 atxillutu bat naizela,

 ni iltzen banaiz ondorengoak

 kanta dezatela;

 poliki xamar antzera

 sartu ninduten kartzela,

 garai batean Iparagirre

 Tolosa'n bezela.

 

 -8-

 

 Biok pekatu berdiņa,

 euskeran alde, jakiņa,

 orregatikan erderantzako

 eztet artzen miņa.

 Amak egin nindun piņa

 berea dakarkit griņa,

 naiago nuke euskaltzaleok

 sei milloi bagiņa!

 

 -9-

 

 Atza daukat beatzetan

 zorriak berriz galtzetan,

 nerekin aņa ezta saiatzen

 eperra matsetan;

 gaberdian ametsetan,

 goizaldera tximutxetan...

 beste gauzikan ezta arkitzen

 olako etxetan.

 

 -10-

 

 Neretzat beti elurte

 pizti bezela naukate,

 preso betiko ni eukitzeko

 asmoa ote dute?

 Bizi guziko giltzape

 penagarria litzake,

 geiago ama ikusi gabe

 ilko banintzake.

 

 -11-

 

 Nago bizitza beltzean

 Donday zarraren antzean,

 arri burnizko kaiol ezpatak

 aurre ta atzean;

 Begi txarrak mugitzean

 bizia daukat utsean...

 au da mutilla katez lotzea

 mendi gurutzean.

 

 -12-

 

 Orma da zabala neurriz,

 luzean lau metro berriz,

 tartean-tarte, gau eta egun

 zaindariak dabiltz;

 ate aundiak amar giltz

 ezkur amets, alper gabiltz...

 naiago nuke enara beltza

 biurtuko banintz!

 


inprimatu