inprimatu
San Blas'en buruzagitza
Izenburua:
San Blas'en buruzagitza
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1967
Argitalpenaren urtea:
Alea:
206.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


San Blas'en buruzagitza

 

Tximela

 

 -1-

 

 San Blas'en buruzagitza

 daukanak ikusi bitza

 bertso berritan, nola izan zan

 gure gazteditza;

 batzutan tonto bizitza,

 bestetan biurkeritza...

 gazte txoroen buruan beti

 txoriak dabiltza.

 

 -2-

 

 Nola aste, ala jaietan.

 baserri maite oietan

 urruti gabe or giñan beti

 edo geienetan.

 Goxo, pozik jolasketan

 ibiltzen nintzan gaztetan.

 amaika xalto aterea naiz

 goiko belasetan.

 

 -3-

 

 Naiz elur, berdin eguzki.

 zeñek etxean eduki?

 jan da jostatu, beste lanik ez.

 egiñaz biurki.

 Lagun bat nuan xaxarki

 erakutsi zidan txarki,

 Jaunari esker aren ondoan

 enaizela arki.

 

 -4-

 

 Etxe ondoan lugarri

 auzoarekin mugarri,

 gaur adiskide, biar asarre.

 olloak aztarri...

 Sasian arrautzak jarri

 guk berriz artuta ekarri,

 gordiñak janda, paseak gaude

 biok naiko larri.

 

 -5-

 

 Aitzetan giñan alkartzen

 geren buruak argaltzen,

 neska gazteak gure atzetik

 sarbastakin jotzen:

 gora zituzten jasotzen,

 nunbait indarra etortzen,

 an ikusi nun lendabiziko

 zartakoak artzen.

 

 -6-

 

 Gu eskolatu-berritan,

 «piperra» egin erditan,

 gaiztakeria ikasitzeko

 ezta alakorikan!

 Danborrak artu gerritan,

 alkate jauna erritan,

 bere aurrean jotzen genduan

 amorrazirikan.

 

 -7-

 

 Martin Anton, da... Blas, eta

 Miel Mari ta ni antxe-ta.

 erdi botean utzi genduan

 Intxausti'n kaxeta.

 Txarkeriz ezin aseta

 beti olako klaseta,

 ango gaiztona kapitana zan.

 PATXI ARITZETA!

 

 -8-

 

 Beste bein au zan polita,

 uso isats motzak biita,

 talde buruak bi sorta zeuzkan

 tiroz eratxita;

 ni, mikelete jantzita,

 beko bidera jetxita,

 gari tartean utzi zituan

 «Alto'ka» segita.

 

 -9-

 

 Naiz dala galdu abarkak

 bizkorrak zituan ankak,

 Leaburu'tik entzun zituzten

 aren zalapartak!

 Mutillak bear ditu prakak

 egiteko ola tranpak,

 ori zala ta egin nituan

 beteka galantak.

 

 -10-

 

 Ni nintzan kandelerotan

 alako urte erotan,

 «txantxo» jantzita plazatu zana

 bein bai, ez geiotan:

 aiton-amonak leiotan

 algaraz txalo berotan,

 gaztedi dana berriz dantzari

 lezearen bueltan.

 

 -11-

 

 San Blas'ko etxe atarin

 ikusi nuan Katalin

 bere aizpakin nola zebillen

 dantzan arin arin;

 krixkitin soño poxpolin

 baban beldurrak aldegin,

 gaur «mini-gonak» olako pesta

 eztute atsegin.

 

 -12-

 

 Ipiñi ditut prankezan

 alkateak jakin dezan

 iñon galdezka ibili gabe,

 gaiztoena nor zan.

 Lagun zarrak, onak izan,

 jarraitu bear dan gisan,

 ipui geiago ba-dauzkat baña

 danak ezin esan.

 


inprimatu