inprimatu
Herrero bati
Izenburua:
Herrero bati
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1973
Argitalpenaren urtea:
Alea:
538.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Herrero bati

 

Rezola, L. (Tximela)

 

 -I-

 

 Aspalditxoan ixilik zegon

 txoria emen dezute

 erdi illunpean dagon artista

 argira ekarri nai nuke,

 suteri lana, txit dakitenak

 galdera au egiten dute,

 mallu ta zintzel utsakin, eskuz,

 JESUS nola egin liteke...?

 

 -II-

 

 Arritu bizin gelditzen naiz

 sar orduko zure etxean!!

 Jesus maitea ikusten baidet

 iltzen burni gurutzean,

 bere aurpegi berbera eta,

 beso bat oker antzean

 burua bera-alde eroria,

 azkeneko arnasean.

 

 -III-

 

 Zure lantokin alperrik dira

 tresna berri edo makinak

 adelantuak zertako ditu

 eskuz egiten dakinak...

 Andre-alaba, zu, t'aita zana,

 apain dauzkazu egiñak

 ba-dirudite fundizioan

 egin dako imajiñak.

 

 -IV-

 

 Kolpe batekin ez da egiten

 kristau baten aurpegia,

 berotu aldi askoren bidez

 esan nai det, alegia.

 Batetik esku abilla bear

 bestetik begi argia

 soldadura'ren tantorik gabe

 guzia burni garbia.

 

 -V-

 

 Neska ta mutil, dantza gozoro,

 erdian txistularia,

 tambor da txistu kendu ezkero

 dirudi bertsolaria.

 Pieza batean bakoitza egin,

 or dezu abildadia,

 gañera aurpegin ezagutzen da

 erdikoan edadia.

 

 -VI-

 

 Bakar-bakarrik egin dituzu,

 imajin arrigarriak

 danak amabost izango dira

 zedorrek erakutsiak.

 Nere bitartez jakin dezala,

 gaurtikan, mundu guziak

 pare gabeko artista on bat

 daukala Euskalerriak!!

 

 -VII-

 

 Mallu tenazak eskuetan da

 surtan burni guritua,

 izan liteken ustelena da,

 izenez «pudelatua».

 beroan artzen ez da xamurra

 material oni puntua,

 askotan kolpe kaxkarrenakin

 gelditzen da izartua.

 

 -VIII-

 

 Suterin sartu txingure albotik

 noiz galga artu peskisan,

 eztu balio kolpeka asterik

 asten danean drisdrixan,

 Bakoitza egiten zenbatsu ordu

 pasa ditun ez dit esan,

 iñork eztaki oiek egiten

 zenbat erneaziko zan...

 

 -IX-

 

 Gora, pintore, -gora, eskultore

 ta gora!! lagun jatorra!!

 jaiotzatikan mallua beti

 izan dezu maitekorra.

 Amaika bider ikusi baitut

 blai egin da alkandora

 eztakianak eztaki zer dan

 suteriko lan gogorra.

 

 -X-

 

 Jaio, kristautu, azi ta bizi

 Villabona'ko errian,

 eskolatuta lanari ekin

 etxtko perrategian,

 Aita zanak au etzuan nai

 ikusi alperkerian

 an jarraitzen du erentzin utzi

 zion suteri zarrian.

 

 -XI-

 

 Otaegi'tar Joxe Angel da

 imajin oien jabea

 burua ongi ornitua du

 arrokeririk gabea,

 Ludian zear lanteri ontan

 nun arkituko obea...?

 au degu emen, herrero batek

 ekarri zuan lorea.

 

 -XII-

 

 Milla zorion zuri ematea

 gauzik onena neretzat

 nik ez baidet beste itzikan

 gaur billatzen zuretzat,

 jarraitu aurrera geiago egiten

 bete artean ametsak

 ta ea biar oroitzen zeran

 Gernika'ko arbolantzat.

 


inprimatu