inprimatu
"Aitaren" egin zerbait
Izenburua:
"Aitaren" egin zerbait
Sinadura:
Rezola, Luis
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Rezola Arana, Luis

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1967
Argitalpenaren urtea:
Alea:
214.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


"Aitaren" egin zerbait

 

Errezola, Luis (Tximela)

 

 -1-

 

 «Aitaren» egin zerbait

 esan baneike-ta,

 sartzera nua oso

 mintzaldi tristeta.

 Eztedin galdu gure

 goxodun izketa,

 ideki nai det itxi

 ta dagon krixketa,

 jakin dezan jendiak

 nere ibilketa.

 

 -2-

 

 Gudaren aurretikan

 Tolosa'n nenguan,

 beste bost senidekin

 amaren onduan.

 Lenengo tiruekin

 aldegin genduan;

 iru urte barru ille

 zuria buruan...

 orra disgustu txarrak

 zer ekartzen duan!

 

 -3-

 

 Anai bat gudan il da,

 bestea elbarritu,

 Baiona'ra joan eta

 zauriak berritu.

 Amatxo Barzelona'n,

 ni preso arkitu;

 biotzikan ezin det

 iñolaz alaitu,

 naiago nuke aien

 berriak banitu!

 

 -4-

 

 Barzelona'ra joan zan

 gudaren igesi,

 Bilbao ta Santander

 zapalduz lenbizi;

 iru urte ontan ez nau

 gaxoak ikusi,

 nere gixa ura lasa

 ezin leike bizi,

 etzituan semeak

 alperrikan azi!

 

 -5-

 

 Osaba baten bidez

 gaur artu det karta,

 bertan dator neretzat

 berri bat aparta.

 Danak ondo dirala,

 naiz il zana palta;

 lasaitu nadin, ama,

 zu bizi zera-ta,

 lurreko goraberak

 orrela dira-ta.

 

 -6-

 

 Giltzapeturik dago

 Aitor'en izkuntza,

 ta berak egiten dit

 bertsotara bultza.

 Alkar-urruti gaude,

 auxen da gurutza!

 ni ezin joan ninteke,

 zu atoz onuntza,

 semearen bizia

 nai badezu luza.

 

 -7-

 

 Emen ezta entzuten

 osto baten txintik,

 eztago len bezela

 egiterik txixtik.

 Gaba esna igaro,

 eztaukat siestik;

 boniatok ezurrak

 indartzen badizkit,

 azer mutilla joango

 naizen ni Kadiz'tik!

 

 -8-

 

 Azken agurrarekin

 zuk begiak ibai,

 atxillotu ezkero

 nereak beti blai.

 Lagun jatorrak dauzkat;

 gaur eztira nunai,

 alare itun beti

 zure bixitan zai,

 semea ikustera

 atoz, ama, lasai!

 

 -9-

 

 Barrendikan datorkit.

 eztizut gezurrik,

 berriz ez ote dizut

 egingo agurrik?

 Andaluzia'n eztet

 utzi nai ezurrak,

 Tolosa'n il nai nuke

 zurekin bildurik,

 Jaunaren aurrerako

 eztaukat bildurrik.

 

 -10-

 

 Zu utzita joan nintzan

 sasoi ederrean,

 ogeitabi urtekin

 ez nago indarrean.

 Gorputza aula daukat

 gogor bearrean,

 baña poz bat bakarra

 biotz barrenean,

 euskeraz ikasia

 zure bularrean.

 

 -11-

 

 Begirik ez itxi nai,

 idekitzen lana,

 indartzeko auzoan

 botika ta jana.

 Jaunak nai beza berriz

 joatea zugana;

 pakean bizitzeko

 azturikan dana,

 paseak pasa eta

 alkarrekin, AMA!

 

 -12-

 

 Berdin zait Eguberri,

 berdin zait Lazaro,

 nik ezin emen egin

 iñolaz lasa lo.

 Eztago irauterik

 onela luzaro,

 zure itzal gozoa

 ez-nekin balego...

 gaur maite zaitut, AMA,

 dana esana dago!

 


inprimatu