inprimatu egileen aurkibidea
Salaberria, Sebastian
 
Izena:  Salaberria, Sebastian

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
17  bertso/olerki      
 

—1— (Bertso berriak), Zeruko Argia. (1970, 408.zk.) 2

—2— An bi anayak elkarren kontra, Habe. (1985, 73.zk.) 18

—3— Au esaten dit lagun zar batek, Habe. (1985, 73.zk.) 19

—4— Baserritarrak, astera nua, Zeruko Argia. (1969, 338-339.zk.) 2

—5— Bertso berriak, Zeruko Argia. (1970, 396.zk.) 2

—6— D.Zezilio Agirreri, Zeruko Argia. (1971, 409.zk.) 2

—7— Dionisio Inda zanaren oroimenean, Zeruko Argia. (1969, 331.zk.) 9

—8— Dionixio Inda zanaren oroimenean, Zeruko Argia. (1967, 226.zk.) 6

—9— Donostia'ko kaiean, Zeruko Argia. (1984, 1021.zk.) 41

—10— Elgoibar'en badaki, Zeruko Argia. (1968, 302.zk.) 2

—11— Gazte biurrientzat jarriak, Zeruko Argia. (1966, 198.zk.) 6

—12— Gurutze donea'ren eguna, Zeruko Argia. (1969, 341.zk.) 2

—13— Milla beatzireun irurogei ta, Zeruko Argia. 28 (1965, 118.zk.) 6

—14— Nere sorterriari jarriak, Zeruko Argia. (1971, 439.zk.) 2

—15— Pozaren pozez txorian gisa, Zeruko Argia. 28 (1965, 98.zk.) 10

—16— Xenpelar zanari jarriak, Zeruko Argia. (1969, 353.zk.) 2

—17— [Manuel Matxain-i], Zeruko Argia. 28 (1965, 136.zk.) 6

17 bertso/olerki