inprimatu
Xenpelar zanari jarriak
Izenburua:
Xenpelar zanari jarriak
Sinadura:
Salaberria, Sebastian
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Salaberria, Sebastian

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1969
Argitalpenaren urtea:
Alea:
353.zk.
Orrialdea:
2

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Xenpelar zanari jarriak

 

Salaverria, Sebastian

 

 -1-

 

 Biotzeko Errenderi,

 erri leial maite ori,

 Salaverria'k opa dizkitzu

 zorion ugari;

 mingaña daukat itzlari

 eta asi naiz kantari,

 nere bertsoak eskeintzen dizkat

 Xenpelar zanari.

 

 -2-

 

 Maitale det ikusia

 nik Errenderi guzia,

 Xenpelar, nola ziñan zu ortxe

 sortu ta azia;

 orain sari berezia

 lenago irabazia,

 eskeintzen zaizun omenaldi au

 ongi merezia.

 

 -3-

 

 Xenpelar aspaldikoa,

 sortzez Errenderi'koa,

 milla zortzireun ogei ta amabost-

 garren urtekoa;

 naiz eskola gabekoa

 jakinduri aundikoa,

 amaika bertso eder jarri ta

 kentatutakoa.

 

 -4-

 

 Orduko bertsolariak

 ziran eskola gabiak,

 bañan plazara ertendakoan

 lanean trebiak;

 Xenpelar zanen begiak

 etziran gero nagiak;

 argatik arrek esaten zitun

 askotan egiak.

 

 -5-

 

 Bertso paregabekoak

 dira zuk jarritakoak,

 doai berezi ori baizendun

 emana Jainkoak;

 zure itzak pakezkoak,

 gorrotorik gabekoak,

 naiz askorentzat mingarri izan

 zuk esandakoak.

 

 -6-

 

 Gaur gorrotoa badago,

 orduan ez gutxiago,

 zure bertsotan ikusten degu

 gauz au garbiago;

 gerra-beldurra nun dago?

 andik itzuli naiago;

 pake zalea ziñan, Xenpelar,

 ezin da geiago.

 

 -7-

 

 Zuk gerrari gorrotua,

 zenbat bider aitatua,

 ta zoritxarrez garai artantxe

 ziñan agertua;

 naiz Errenderi'n sortua

 bear ur bedeinkatua,

 Oiartzun zegon gertuago ta

 an bataiatua.

 

 -8-

 

 Franzisko zuan izena,

 Petriarena abizena,

 bertso-saioak noiznai egiñez

 alai bizi zana;

 ona zuan almazena,

 berez itzlari zuzena,

 erriak ezin beiñ ere aztu

 olako gizona.

 

 -9-

 

 Gazterik joan zan mendira,

 Egurrola baserrira,

 urte batzuek an igaro ta

 jetxi zan errira,

 ezkondu Errenderi'ra,

 ta, ogia familira

 eramango bazuan, lanera

 fabrika aundira.

 

 -10-

 

 Etziñan gizon aundia,

 bañan leial da argia,

 oraintxen ere aurrean daukat

 zure irudia;

 ain txori abeslaria,

 aparta bertsolaria,

 argatik orain jarri digute

 «Xenpelar-saria».

 

 -11-

 

 Eriotza azkenean,

 sasoirik ederrenean,

 milla zortzireun irurogei ta

 amargarrenean;

 Abendua il zanean,

 Ama Birjiñ egunean,

 orain zeruan Kantatuko du

 alaitasunean.

 

 -12-

 

 Utzi zigun bertso-pilla,

 nik al dakit zenbat milla,

 naiz eskolik ez kantu-lanean

 izanik abilla;

 leiala eta umilla,

 orain eun urte illa,

 erregutzen det, arren, zeruan

 arkitu dedilla.

 


inprimatu