inprimatu egileen aurkibidea
Iñarra, Migel Antonio
 
Izena:  Iñarra, Migel Antonio

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
85  bertso/olerki      
 

—1— 1000. 800. 90. 8., Euskalzale. 2 (1898 ) 3

—2— Agur, agur Maria, Eskual Herria. 5 (1897, 25.zk.) 4

—3— Agur, agur Maria, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 496

—4— Ai! (Manterola-ko on Bizente apaiza jaun aundiaren ill-berrian), Euskal-Erria. 25 (1891 ) 414

—5— Aita Santuari. Seme-partia, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 109

—6— Alkate batek zenbat dezakian, Eskual Herria. 5 (1897, 31.zk.) 4

—7— Alkate batek zenbat dezakian, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 256

—8— Ama Maria!, Eskual Herria. 5 (1897, 22.zk.) 4

—9— Ama Maria!, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 102

—10— Ama Teresaren biozketak, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 349-350

—11— Ama Teresaren biozketak, Euskalzale. 1 (1897, 42.zk.) 333

—12— Ama Teresaren biozketak, Karmel. (1981, 4) 67

—13— Amaren negarrak ta seme galdua, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 390

—14— Amerikara, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 31

—15— Ardoa zalea ote zan gero?, La Vasconia - La Baskonia. 7 (1900, 246.zk.) 368

—16— Ardoa zalea ote zan gero?, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 160

—17— Arrantza, La Vasconia - La Baskonia. 14 (1907, 480.zk.) 180

—18— Arrantza, Euskal-Erria. 25 (1891 ) 535-538

—19— Asizenkicho bat, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 89

—20— Asko diran bezelako gaixotasun bat, Eskual Herria. 5 (1897, 33.zk.) 4

—21— Asko diran bezelako gaixotasun bat, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 320

—22— Asmo bat, Euskal-Erria. 36 (1897 ) 122

—23— Asmo mamitsua, Euskalzale. 1 (1897, 31.zk.) 248

—24— Aur baten jaioera, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 334

—25— Aztu ez dediñ, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 572

—26— Beraz!, Euskal-Erria. 31 (1894 ) 320

—27— Bestiak bezela, Euskal-Erria. 31 (1894 ) 320

—28— Bestiak bezela, La Vasconia - La Baskonia. 18 (1911, 648.zk.) 600

—29— Bestiak bezela, Baserritarra. 8 (1911, 166.zk.) 4

—30— Blankuan?, Euskal-Erria. 34 (1896 ) 512

—31— Bonanza. Itz-neurtuetan bere kondairacho bat, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 33 7-12

—32— Bonanza. Itz-neurtuetan bere kondairacho bat, Euskal-Erria. 32 (1895 ) 520-525

—33— Doloretako Amari, Euskalzale. 2 (1898 ) 109

—34— Eman, eman, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 447-448

—35— Eritzi bat, Euskalzale. 1 (1897, 48.zk.) 380

—36— Eskutitz bat bere eranzuerarekin, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 416

—37— Euskal-testamentua, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 237-241

—38— Ezago ta pozago, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 427-428

—39— Galdeera bat eranzuna, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 415

—40— Gazte aingerutarrari, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 534-535

—41— Gazte aingerutarrari, Euskalzale. 2 (1898 ) 201

—42— Gazte aingerutarrari, Euskal-Erria. 40 (1899 ) 361-362

—43— Gernika-ko aritz zar eta gazteari, Euskal-Erria. 27 (1892 ) 49

—44— Gerta-argia, La Vasconia - La Baskonia. 16 (1909, 558.zk.) 275

—45— Gerta-argia, Euskalzale. 1 (1897, 46.zk.) 366

—46— Gipuzkoari omencho bat, Euskal-Erria. 18 (1888 ) 564

—47— Gipuzkoari omencho bat, La Vasconia - La Baskonia. 51 (1943, 1670.zk.) 44

—48— Gonzaga-ko Luis zori-aundikoari bere eriotzeko iru-garren eun-aldian, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 518-519

—49— Gure amen alabak, Euskal-Erria. 35 (1896 ) 552-554

—50— Ikusi baietz batean zatoa ta izarrak, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 224

—51— Ill-arri batian, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 116

—52— Iparragirre-ri, La Vasconia - La Baskonia. 13 (1906, 461.zk.) 460

—53— Iparragirre-ri, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 274

—54— Irakasle arranoari, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 380

—55— Jabeari, Euskal-Erria. 36 (1897 ) 292

—56— Jesus Aurrari, Euskalzale. 1 (1897, 53.zk.) 420

—57— Jesusen neke-eriotzean, Euskalzale. 2 (1898 ) 111

—58— Lan ederra!, Euskalzale. 1 (1897, 43.zk.) 343

—59— Lan ederra!, La Vasconia - La Baskonia. 14 (1907, 486.zk.) 275

—60— Lan ederra!, Euzkadi. 1 (1913, 238.zk.) 6

—61— Lan ederra!, La Vasconia - La Baskonia. 16 (1909, 560.zk.) 311

—62— Larramendi-ko A.Manuel euskara-eroslea bere jaiotzako bigarren eun-aldian, Euskal-Erria. 24 (1891 ) 1-7

—63— Legazpi aundiari, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 313

—64— Legazpi-ri, Euskalzale. 1 (1897, 41.zk.) 322

—65— Legazpi-ri, La unión vascongada. 7 (1897, 1915.zk.) 2

—66— Maiatz-azkeneko Salbatorez, Euskalzale. 1 (1897, 22.zk.) 175

—67— Maitagarria nor da?, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 471-473

—68— Maitagarria nor da?, Eskual Herria. 5 (1897, 37.zk.) 4

—69— Malkoz, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 86

—70— Miñdun..., Euskal-Erria. 25 (1891 ) 343

—71— Munduak diguna, Euskal-Erria. 37 (1897 ) 391

—72— Noizerepait!, Euskal-Erria. 20 (1889 ) 53

—73— Nor den, Euskal-Erria. 30 (1894 ) 432

—74— On Antonio Arzac jaunari Oiarzun-dik Donostia-ra, Euskal-Erria. 23 (1890 ) 543-544

—75— Oroimencho bat. (Berdager-ko Jazinto, apaiza jaun onari), Euskal-Erria. 25 (1891 ) 147

—76— Otaegi-ko on Klaudio jaunaren ilberrian, Euskal-Erria. 22 (1890 ) 91

—77— Pake-zorionak, Euskalzale. 2 (1898 ) 34

—78— Pello ta Markox-en buruak, Euskal-Erria. 21 (1889 ) 480

—79— Presta gaitezen, Euskal-Erria. 19 (1888 ) 237

—80— Siniz eresia, Euskalzale. 1 (1897, 27.zk.) 212

—81— Uda-berriya, La Vasconia - La Baskonia. 1 (1893, 4.zk.) 43

—82— Uda-berriya, Euskal-Erria. 28 (1893 ) 313

—83— Zor izaki ba, Baserritarra. 7 (1910, 138.zk.) 3

—84— Zor izaki ba, Euskal-Erria. 26 (1892 ) 277-279

—85— Zor izaki ba, La Vasconia - La Baskonia. 16 (1909, 570.zk.) 468

85 bertso/olerki