inprimatu egileen aurkibidea
Dornaku Olaetxea, Juan Maria Roman
 
Izena:  Dornaku Olaetxea, Juan Maria Roman

Ezizena:  Buruņurduna
Sinadurak:  
 
71  bertso/olerki      
 

—1— "Adoro te devote" (Maiteki gur dagizut [eusk.]), Euzkadi. 10 (1913, 21.zk.) 224-225

—2— Adan'en negarra, Euskal-Esnalea. 4 (1914, 94.zk.) 251-252

—3— Adiskide zintzoari lau itz, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 3 (1915, 20.zk.) 157

—4— Aitz-gorrik Euskal-Erriari, La Vasconia - La Baskonia. 20 (1912, 687.zk.) 56

—5— Aitz-gorrik Euskal-Erriari, Euskal-Esnalea. 1 (1911, 22.zk.) 288 (=1913,64-65.zk.) 244

—6— Alarguna ta bere semetxoa, La Vasconia - La Baskonia. 39 (1932, 1385.zk.) 264

—7— Alarguna ta bere semetxoa, Gernika. (1952, uztaila/iraila) 192

—8— Alarguna ta bere semetxoa, Euskal-Esnalea. 5 (1915, 108-109.zk.) 150-151

—9— Andoni Deuna'ren ederkunak, Gipuzkoarra. 6 (1912, 252.zk.) 2

—10— Andre Maria ta Bernardita, Euzko-Gogoa. (1952, 5/6) 5

—11— Astua ta zerriya, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 25.zk.) 13-15

—12— Astuak eleka, Euskal-Esnalea. 1 (1911, 10.zk.) 137-138

—13— Atozkigu, Jaun ori!, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 1 (1913, 5.zk.) 35

—14— Atsoa, Euskal-Esnalea. 4 (1914, 95.zk.) 262

—15— Atsoa, Gernika. (1953, urtarrila/martxoa) 42

—16— Ave Jesu. (Agur, Josu Jaungoikoa), Euzkadi. 12 (1915, 7.zk.) 16 (Eusk.)

—17— Belate'ko lapurrak, Euskal-Esnalea. 5 (1915, 107.zk.) 134-138

—18— Bi asto, Euskal-Esnalea. 3 (1913, 54.zk.) 83

—19— Cum in terris. (Jauna jayo zan gabean), Euzkadi. 12 (1915, 7.zk.) 17 (Eusk.)

—20— Dotriņa'rako Ereserkia, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 2 (1914, 11.zk.) 83

—21— Egu-berri abestia, Adarra. ([1921-1925?], Gabonetan) [29-30]

—22— Eriotz-gabeukatza?, Euzkadi. 9 (1912, 18.zk.) 472-474

—23— Errugabea (Inviolata), Euzkadi. 11 (1914, 6.zk.) 323 (Eusk.)

—24— Euzkeldunak euzkeraz, Euskal-Esnalea. 6 (1916, 130.zk.) 138-139

—25— Gogua egazka, Euskal-Esnalea. 1 (1911, 16.zk.) 212

—26— Gogua egazka, Euzkadi. 3 (1915, 1045.zk.) 1

—27— Goyenetxe'ren epuiņak. Lun edo leoin zahartua, La Vasconia - La Baskonia. 30 (1923, 1066.zk.) 340

—28— Goyetxe'ren alegiak. Belea ta axeria, Euskal-Esnalea. 7 (1917, 155.zk.) 132

—29— Goyetxe'ren alegiak. Ttirritta ta xinaurria, Euskal-Esnalea. 7 (1917, 156.zk.) 146-147

—30— Goyetxe'ren ipuinak. Astoa gorpuzkiekin, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 41-42.zk.) 217

—31— Goyetxe'ren ipuinak. Astoa ihizian, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 39.zk.) 182-183

—32— Goyetxe'ren ipuinak. Gizona ta erioa, Euskal-Esnalea. 4 (1914, 78.zk.) 70-71

—33— Goyetxe'ren ipuinak. Ttirritta ta ziņaurria, Euskal-Esnalea. 4 (1914, 83.zk.) 133-134

—34— Goyetze'ren ipuinak. Lun edo Leoin zahartua, Euskal-Esnalea. 3 (1913, 56.zk.) 125

—35— Hondarrabi'o alarguna, Bidasoan. (1983, iraila) 74

—36— In Natali Domini (Jauna jayo zanean), Euzkadi. 12 (1915, 7.zk.) 16 (Eusk.)

—37— Irugarren begia, Euskal-Esnalea. 6 (1916, 121.zk.) 8

—38— Jaunartzerakoan, Jaungoiko-zale. 2 (1913, 13.zk.) 4

—39— Jesu-Biotza'ri, Jaungoiko-zale. 2 (1913, 10.zk.) 3

—40— Jesus Aurrari ("Adeste, fideles"en antzera), Zeruko Argia. 20 (1955, 13.zk.) 146

—41— Jesus'en Osti-Egunak, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 2 (1914, 7.zk.) 53

—42— Josu-Biyotzaren abestiak, Adarra. (1922, Maiat.21) [31]

—43— Loreil-abestijak, Euskal-Esnalea. 2 (1909, 13.zk.) 26-27

—44— Maria Deunaren Sorkundea, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 1 (1913, 6.zk.) 43

—45— Mi asto, La Vasconia - La Baskonia. 24 (1917, 863.zk.) 553

—46— Miren Lurde'koari, Olerti. (1960, 1960 I) 24-25

—47— Negu otza, Euzkadi. 2 (1914, 363.zk.) 3

—48— Negu otza, Escualduna.(Eskualduna). 27 (1913, 1382.zk.) 4

—49— Neska zarren bildurra, Euskal-Esnalea. 3 (1913, 58.zk.) 160

—50— Neskuzik ederrena (O Virgo pulcherrima), Euzkadi. 11 (1914, 6.zk.) 323-324 (Eusk.)

—51— Ni naiz Miren'en umea..., Irugarrengo Prantzisko'tarra. 3 (1915, 23.zk.) 179

—52— Ni naiz Sortze garbia, Euzko Deya. 25 (1960, 440.zk.) 12

—53— Oatze biguņa, Euskal-Esnalea. 1 (1911, 15.zk.) 204

—54— Oiregiko Buenabentura'ri urrezko eztaietan, Zeruko Argia. 21 (1956, 27.zk.) 63

—55— Ondarrabi'ko arrantzalea, Euskal-Esnalea. 5 (1915, 99.zk.) 34-37

—56— Ondarribi'ko alarguna, Gernika. (1953, uztaila/iraila) 178

—57— Ondarribiko alarguna, Euskal-Esnalea. 2 (1912, 30.zk.) 77

—58— Pantzeska deunaren Jayokundia, Euzkadi. 9 (1912, 14.zk.) 135-136

—59— Resonet in laudibus (Abestu pozkarriak), Euzkadi. 12 (1915, 7.zk.) 16 (Eusk.)

—60— Sakramentu Santu'aren ereserkia, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 2 (1914, 8.zk.) 59

—61— Salle'ko Juan Bautista deunari, Nora?... (1960, 17.zk.) 3

—62— Sorkunde garbiyari, Euskal-Esnalea. 1 (1908, 12.zk.) 192

—63— Sumin-eguna (Dies irae), Euzkadi. 9 (1912, 17.zk.) 404-406

—64— Uda-egillia, Euzkadi. 8 (1911, 10.zk.) 301-302

—65— Udaberriya, Euskal-Erria. 61 (1909 ) 77-79

—66— Udaberriya, ( ) 57

—67— Udaberriya, Gipuzkoarra. 3 (1909, 109.zk.) 3

—68— Udaberriya, La Vasconia - La Baskonia. 17 (1909, 578.zk.) 28

—69— Udaberriya, La Vasconia - La Baskonia. 18 (1910, 616.zk.) 57

—70— Urteberri on Irugarrendarrak!, Irugarrengo Prantzisko'tarra. 3 (1915, 19.zk.) 150

—71— Zalburdi-zaia, Euskal-Esnalea. 5 (1915, 116-117.zk.) 267-268

71 bertso/olerki