zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
836 bertso/olerki      [1] [2] [3] [4] [5]  6 [7] [8] [9] 
 

—501— Goñi, Luzia, Jaunsaras'ko Martin Altsua'ri, Príncipe de Viana. 10 (1975 116.zk.) 5

—502— Duny-Petre, Pierre (Manech, Manex), Jende handi zonbaiteri, Príncipe de Viana. 9 (1974 96.zk.) 4-5

—503— Jesukristori kendu ezkero, Príncipe de Viana. 10 (1975 109.zk.) 7

—504— Lete Azpiazu, Jose Maria, Jesus Aurrari, Príncipe de Viana. 9 (1974 96.zk.) 4-5

—505— Jesus aurra askatxoan, Príncipe de Viana. 9 (1974 105-106.zk.) 5

—506— Ibarrondo, Jesus aurtxoaren zati, Príncipe de Viana. 4 (1969 45-46.zk.) 3

—507— Enbeita, Balendin, Joan Andertxo'ri, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 5

—508— Joxe Mari ta Manuela'ren, Príncipe de Viana. 17 (1983 154.zk.) 10

—509— Arrossagaray, J.C., Juan Pedro Iroz-Etchamendy zenari, Príncipe de Viana. 7 (1972 75.zk.) 4

—510— Julian kantari, Príncipe de Viana. 3 (1968 23.zk.) 3 (Lasa Estornes ?)

—511— Aldabe, Joakin, Jun da negua!, Príncipe de Viana. 2 (1967 13.zk.) 3

—512— Aldabe, Joakin, Jun da urtia!, Príncipe de Viana. 3 (1968 23.zk.) 3

—513— Patxeko, Kanpantxilla bedarra, Príncipe de Viana. 9 (1974 97.zk.) 5

—514— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Kanta, Príncipe de Viana. 15 (1981 145.zk.) 10

—515— Joxe Mari, Kanta yartzera nuan, Príncipe de Viana. 10 (1975 107.zk.) 8

—516— Kantatu dugu ederki, Príncipe de Viana. 8 (1973 93-94.zk.) 6

—517— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Kantauri zear..., Príncipe de Viana. 9 (1974 97.zk.) 4

—518— Sardui Enbeita, Deunoro (Deunoro, Alper), Karmengo Amari (Bere jai-egunean), Príncipe de Viana. 7 (1972 79.zk.) 5

—519— Lasarte, Manuel, Kezka bat dauket..., Príncipe de Viana. 10 (1975 109.zk.) 5

—520— Kiriketan, Príncipe de Viana. 9 (1974 97.zk.) 8

—521— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Kittarra, Príncipe de Viana. 9 (1974 99.zk.) 5

—522— Enbeita, Jon, Kontuz, Príncipe de Viana. 7 (1972 79.zk.) 5

—523— Enbeita, Balendin, Kontxa Erzilla, g.b., Príncipe de Viana. 8 (1973 84.zk.) 5

—524— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Kontxesirentzat, Príncipe de Viana. 15 (1981 145.zk.) 10

—525— Enbeita, Jon, Kontzientzia, Príncipe de Viana. 8 (1973 88.zk.) 5

—526— Azurmendi, M.U., Kurpil igorra, Príncipe de Viana. 9 (1974 97.zk.) 5

—527— Rezola, Luis, Kutsua zañetan, Príncipe de Viana. 11 (1976 120.zk.) 8

—528— Olazabal, Manuel, Kuttun, Príncipe de Viana. 7 (1972 76.zk.) 3

—529— Muniategi, Sabin, Laburpenez, Príncipe de Viana. 12 (1977 132-134.zk.) 8

—530— Urdaneta (Artetxe, Arkaitz ?), Lagun zar baten oroipenez, Príncipe de Viana. 9 (1974 97.zk.) 6

—531— Ibarrondo, Lanera noa pozik..., Príncipe de Viana. 1 (1966 8.zk.) 3

—532— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Lapur gisara, Príncipe de Viana. 9 (1974 96.zk.) 3

—533— Ligueix, Louis, Larreko-ri, Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 8

—534— Elizegi, Pedro Jose (Pello Errota), Larru gorrian jaio nintzan da, Príncipe de Viana. 7 (1972 74.zk.) 4

—535— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Lasarte'ri, Príncipe de Viana. (1968 25.z.) 5

—536— Klemente, [Ezkurdia ?], Lasarteri omenaldia, Príncipe de Viana. 6 (1971 62.zk.) 3

—537— Amutxategi Zelaia, Andoni (Lertibe), Lauaxetaren omenez, Príncipe de Viana. 12 (1977 132-134.zk.) 7

—538— Aldabe, Joakin, Laxter itxasoa, Príncipe de Viana. 4 (1969 37.zk.) 3

—539— Duny-Petre, Pierre (Manech, Manex), Lehengo manexak, Príncipe de Viana. 8 (1973 92.zk.) 4

—540— Ozollope, Leio iraiki zabalez..., Príncipe de Viana. 10 (1975 116.zk.) 4

—541— Perurena Gartziarena, Inaki, Leitza, Príncipe de Viana. 5 (1970 51.zk.) 3

—542— Leloa, Príncipe de Viana. 5 (1970 57-58.zk.) 5

—543— Zapirain [Irastorza ?], Joxe, Len amar lagun giñan etxean, Príncipe de Viana. 17 (1983 152.zk.) 9

—544— Lete, Jesus (Ibai-ertz), Lenengo agurra, Príncipe de Viana. 7 (1972 71.zk.) 4

—545— Lesaka, Príncipe de Viana. 6 (1971 68.zk.) 3

—546— Aldabe, Joakin, Lesaka erriko Anthon idazlaria'ri, eskutiz ideki maitekor bat, Príncipe de Viana. 7 (1972 79.zk.) 3

—547— Lesakako Toberak, Príncipe de Viana. 6 (1971 67.zk.) 5

—548— Otaño, Pedro Maria (Katarro, Pello Maria), Limosnacho bat, Príncipe de Viana. 16 (1982 149.zk.) 7 (Zat.)

—549— D.A., Llona'tar Juan eta Torrontegi'tar Nikasi'ren urrezko ezteguak, 1972-5-11, Príncipe de Viana. 7 (1972 77-78.zk.) 5

—550— Lasarte, Manuel, Loiola'ko egunean, Príncipe de Viana. 17 (1983 151.zk.) 7

—551— Muniategi, Sabin, Lorea, Príncipe de Viana. 10 (1975 113-114.zk.) 5

—552— Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch), Loriak udan intza bezela, Príncipe de Viana. 3 (1968 26.zk.) 3

—553— Muniategi, Sabin, Lorratzak, Príncipe de Viana. 16 (1982 149.zk.) 10

—554— Onaindia Baseta, Santiago (Igotz, Jagoba...), Lurra gure, Príncipe de Viana. 10 (1975 115.zk.) 5

—555— Solozabal Solozabal, Paulin (Egieder, Paulin, Deika,), Luter King, Príncipe de Viana. 7 (1972 77-78.zk.) 8

—556— Aurre Apraiz, Balendin (Aurraitz), Luza daigun eskua, Príncipe de Viana. 15 (1981 147.zk.) 9

—557— Aire, Ferdinand, Maitasunaren indarrak nau ni, Príncipe de Viana. 4 (1969 37.zk.) 6

—558— Enbeita, Balendin, Maite mindua, Príncipe de Viana. 8 (1973 86.zk.) 5

—559— Enbeita, Balendin, Maitia, nun zira?, Príncipe de Viana. 8 (1973 83.zk.) 4

—560— Klemente, [Ezkurdia ?], Manuel maite nere bertsua, Príncipe de Viana. 10 (1975 112.zk.) 4

—561— Arrossagaray, J.C., Maria Anjelak bere ahideri, Príncipe de Viana. 6 (1971 59.zk.) 3

—562— Enbeita, Jon, Mariaren etorrera, Príncipe de Viana. 10 (1975 111.zk.) 5

—563— Markesaren alaba, Príncipe de Viana. 4 (1969 36.zk.) 3 (Ik. Iparragirre Balerdi, Jose Maria _ Itur

—564— Ibarrondo, Marzel ikaskiñaren egun txuri-beltxa, Príncipe de Viana. 1 (1966 5.zk.) 4

—565— Muniategi, Sabin, Matezko bidean, Príncipe de Viana. 7 (1972 80.zk.) 5

—566— Urdaneta (Artetxe, Arkaitz ?), Mattin bertsolariari omenaldia, Príncipe de Viana. 7 (1972 74.zk.) 5

—567— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Mattin il zaigu!, Príncipe de Viana. 15 (1981 145.zk.) 7

—568— Mujika, Milla beatzireun irurogeita, Príncipe de Viana. 5 (1970 48.zk.) 3

—569— Erbiti, Manuel, Milla beatzireun urte pasata, Príncipe de Viana. 7 (1972 75.zk.) 3

—570— Baraibar, Migel Mari, Milla bederatzi eun eta, Príncipe de Viana. 3 (1968 24.zk.) 3

—571— Zabala, Xanti (Lexo, Lezo), Milla betzireun irurogei ta, Príncipe de Viana. 9 (1974 98.zk.) 4-5

—572— Mundu hontara sortu nitzala, Príncipe de Viana. 9 (1974 96.zk.) 4-5

—573— Pujana, Basilio, Munduko pasadisua, Príncipe de Viana. 7 (1972 75.zk.) 5

—574— Musa, Príncipe de Viana. 7 (1972 79.zk.) 4

—575— Sardui Enbeita, Deunoro (Deunoro, Alper), Mutil zarrarenak, Príncipe de Viana. 8 (1973 93-94.zk.) 5

—576— Nafar izkuntzaren eguna, Príncipe de Viana. 9 (1974 101-102.zk.) 6

—577— Aldabe, Joakin, Nafarra dan zaindari Franzisko Santuari, begira gaude danok. Omen aundi au, Príncipe de Viana. 6 (1971 64.zk.) 3

—578— Aldabe, Joakin, Nafarra dan zaindari Franzisko Santuari, begira gaude danok. Omen aundi au, Príncipe de Viana. 6 (1971 63.zk.) 3

—579— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nafarrak Don Garcia, Príncipe de Viana. 2 (1967 15.zk.) 3

—580— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nafarren bide ona, Príncipe de Viana. 15 (1981 146.zk.) 10 (Zat.)

—581— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nafarren elcargoari. Oroitza, Príncipe de Viana. 12 (1977 135-137.zk.) 7

—582— Ormaetxea Pellejero, Nikolas, Nafarroa zarrean, Príncipe de Viana. 2 (1967 15.zk.) 3

—583— Zabaleta, Patxi (Gorka Trintxerpe), Nafarroari, Príncipe de Viana. 6 (1971 68.zk.) 3

—584— Mendiage, Jose, Nafartar kantu zaarren lorea, Príncipe de Viana. 9 (1974 96.zk.) 1

—585— Urruzola, Estanislao (Uxola), Napar erregeen illobi aurrean, Príncipe de Viana. 17 (1983 156.zk.) 7

—586— Diharce, Jean Marie (Xabier Diharce, Iratzeder), Napar guziek dutela, Príncipe de Viana. 3 (1968 33-34.zk.) 5 -d

—587— Olea Ariztimuño, Inozentzio, Naparroa, Príncipe de Viana. 13 (1978 138-140.zk.) 9

—588— Gallastegi, Kauldi, Naparroa'ri, Príncipe de Viana. 8 (1973 85.zk.) 4

—589— Oñatibia, Jon, Naparroak iraun, Príncipe de Viana. 8 (1973 91.zk.) 3

—590— Oñatibia, Jon, Naparroak iraun, Príncipe de Viana. 9 (1974 103.zk.) 4

—591— Narbarte, Andres (Xalto), Narbarte neska zarra zan eta bestea gizon alarguna, Príncipe de Viana. 6 (1971 60.zk.) 3

—592— Arozamena, Migel, Narbarte zanari, Príncipe de Viana. 11 (1976 124-125.zk.) 6

—593— Lasarte, Manuel, Narbarte zenari, Príncipe de Viana. 6 (1971 62.zk.) 3

—594— Iztueta Kortajarena, Jose Migel (Lazkao Txiki), Narbarte zenari, Príncipe de Viana. 6 (1971 62.zk.) 3

—595— Nativitate gabea (Otxagabin), Príncipe de Viana. 2 (1967 21-22.zk.) 3

—596— Enbeita, Jon, Negarrez, Príncipe de Viana. 8 (1990 1073,92.zk.) 5

—597— Ibarrondo, Neguakin, Príncipe de Viana. 4 (1969 35.zk.) 3

—598— Lete, Jesus (Ibai-ertz), Neguari, Príncipe de Viana. 15 (1981 147.zk.) 7

—599— Yantzi, Pepito, Nere aitari, Príncipe de Viana. 17 (1983 157.zk.) 9

—600— Iparragirre Balerdi, Jose Maria, Nere amak balequi, Príncipe de Viana. 15 (1981 146.zk.) 10

836 bertso/olerki      [1] [2] [3] [4] [5]  6 [7] [8] [9]