inprimatu
Jakintsuna eta nekazaria
Izenburua:
Jakintsuna eta nekazaria
Sinadura:
Samaniego, Felix María
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: ?)
Egilea(k):
Samaniego, Félix María de
Zendola, Aurelio

Argitalpena:
Euskal-Erria.
Urtea:
1887
Argitalpenaren urtea:
16
Alea:
Orrialdea:
445-446

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Jakintsuna eta nekazaria

 

Samaniego

 

 Nekazari batek du

 Gizon bat ikusten

 Liburua eskuan

 Eta pasiatzen.

 Biyak elkarri zaizka

 Asitzen itzketan,

 Lena nekazaria

 Moducho onetan:

 ¡Ongi ona da, jauna,

 Berorren bizia;

 Obe du ez dan jayo,

 Bai, nekazaria!

 Guk egin bear degu

 Urte guztian lan,

 Beok bizi ditezen

 Pasea eta jan.

 Munduko gauzak dira

 Ongi desberdiñak

 Izan arren guztiak

 Jainkoak egiñak.

 ¿Zertarako dirade

 Beron liburuak,

 Ez bada nastutzeko

 Alferren butuak?

 Kendu bear liteke

 Chit alferkeria,

 Orduan genuke guk

 Lanaren erdia.

 Geroztika giñake

 Askozaz obeki,

 Ez lirake izango

 Berok ere gaizki.

 Adiskidea, dezu

 Ederki itz egin,

 Eranzun zion baña

 Beardezu jakin

 Ez daudela munduan

 Gauzak ain desberdin,

 Eta bazekiela

 Jainkoak zez egin.

 Buruak egiten du

 Lanikan geiena,

 Iduririk nekatzen

 Dala guchiena,

 Eta esana dago,

 Baldin bada abilla,

 Buru batek balio

 Dituela milla.

 Esan zadazu niri

 Zuk, nekazaria,

 ¿Nork erakutsi zuen

 Ereiten garia?

 ¿Nork elorri churian

 Sagarra chertatzen?

 ¿Nork sagar-tolareak

 Zur-olez egiten?

 ¿Nork sortuak dirade

 Aitzurra, goldea,

 Laiak, eta bostortza,

 Eta besabea?

 Zu oean zurrungaz

 Zaudenean lotan,

 Norbaitek bere gelan

 Asko gaberditan

 Lau bider nastu oi du

 Gogotik burua,

 Eskuetan arturik

 Bere liburua.

 Asmatzen badu zerbait,

 Gertatu oi dana,

 Gizonak egin dezan

 Errazago lana,

 Geiago egiten du

 Buruz gizon onek,

 Ezen ez eskuakin

 Eun milla gizonek.

 Begira irakiten

 Dagoan paziak

 Zeñ aisa eramaten

 Dituen onziak,

 Naiz izan bere kontra

 Aize mot guztiak,

 Eta marea andi,

 Edo ur biziak.

 Pazia bat urekin

 Ikus zazu nola

 Dabillen an errota,

 Emen berriz ola.

 Eziñ eginduena

 Gure alegiñak,

 Egiten du pertzako

 Uraren lurririak.

 Lurriñaren indarra

 Ezagututzea

 Izan da buru baten

 Abillidadea;

 Argatik esaten da

 Buru batek milla

 Balio dituela

 Baldin hada abilla.

 Jakin bear da bada,

 Da indartsuena,

 Ez gorputz bortizkoa,

 Bai jakintsuena.

 Chispa batekin amar

 Urteko gaztea

 Ain da bortitza gaur, non

 Gizon goiantea.

 Geiena dakitenak,

 Gaurko egunean,

 Idukitzen oi dute

 Mundua menean.

 


inprimatu