inprimatu
Gaude milla ta bederatzi eun
Izenburua:
Gaude milla ta bederatzi eun
Sinadura:
Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Lujanbio, Jose Manuel

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1931
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
3.zk.
Orrialdea:
15

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Gaude milla ta bederatzi eun

 

Txirrita

 

 1

 

 Gaude milla ta bederatzi eun

 ogeita amaika urtian

 Kristo zerura iyo zanetik

 oraņ daņo bitartian;

 arrigarrizko kaso bat dago

 Gipuzkoako partian

 au Ezkioko Andua deitzen

 zayon barriyo batian.

 

 2

 

 Amabi urteko alaba eta

 zortzi urteko mutilla

 amak auzora bialdu ditu

 gaberako esne billa,

 imajiņa bat azaldu zayo

 aņ ederra ta umilla,

 etxera juan da amari oska

 aikiņ etorri dedilla.

 

 3

 

 Alabak amai esaten ziyon:

 -Au eziņ aldu ikusi?

 oso ederki jantziya dago,

 bere korona ta guzi,

 Ama Birjiņa izango da ta

 etzuaztela igesi.

 Belaunikatu lurrian eta

 errezuan zian asi.

 

 4

 

 Aitak Jesus'i ijuin ziyon:

 -Nere Jaungoiko prestua,

 argitasun bat bialdu dezu,

 etzaude gutzaz aztuba,

 neronek ez det ikusi baņo

 biyotza daukat poztuba,

 zerorren Ama izango dala

 nik egin dedan juskua.

 

 5

 

 Geoztik beste lagun batzuek

 badirade ikusiyak,

 aldia artara beiratzen dute

 etortzen diran guziyak;

 milagro aundiya izango dala

 baditugu notiziyak,

 izketan egon diradenari

 adituta ikusiyak.

 

 6

 

 Sinistaturik nola dagoen

 guretzat borondatian,

 ejemplaria dator jendia

 bire guziyak batian;

 ataundar batek itz egiten du

 egun bitatik batian,

 iruritzen zait sartuko dala

 zeruetako atian.

 

 7

 

 Imajiņori jantzi batekiņ

 ikusi zuten lenago,

 baņo gerostik muatu ditu

 beste bi-iru jenero;

 ori beiņ bistan jarri zayonak,

 ni enteratua nago,

 berriz ikusi lezakiela

 juaten bada egunero.

 

 8

 

 Geok ere guk toki ortara

 buelta bat egiņ genduan,

 ango jenderik geyentxuena

 zegon sinismen senduan,

 toki ori da Ezkio mendin,

 arbola biren onduan,

 ainbeste jende izaten zanik

 esnuan uste munduan.

 

 9

 

 Mendi geyena betia zegon

 emakumez ta gizonez,

 negar malkuak darizkiyela,

 errosayua esanez,

 arriturikan alkarri beira

 ango seriyotazunez,

 gaixto samarrak umildu ziran

 naiz fede asko izan ez.

 

 10

 

 Elur malkua bezela dator

 jendia arratzaldian

 estaziyotik Ormaiztegira,

 Ezkiyo non dan galdian;

 Zumarragatik automobillak

 danak alkarren pelian,

 orko kontuak aditu eta

 zerbait ikasi zalian.

 

 11

 

 Ameriketatik abiyatuak

 bai omendia birian

 Ezkion dagon milagrua ori

 ikusitzeko idian;

 ezkera noski surtan erreko

 edo itoko urian,

 zer izango dan iņork ez daki,

 danak beldurrak aidian.

 

 12

 

 Kanta paper au biar bezela

 etzan erreza ditatzen,

 sayatu biat fabori ori

 ote genduken kitatzen;

 Ama Birjiņari agur egiņaz

 geren animak maitatzen

 aldez aurretik abisatu du

 lenbai len presta gaitezen.

 


inprimatu