inprimatu
J
JEL. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra.
Jagi-Jagi-JEL. 
Jakin. Euskal-Gaztedia kultura bideetan.
Jakingarriak. Irakasle Eskola.
Jarrai. Irimotar gaztediaren jardunak.
Jaunaren deia. Euskal teologoen aldizkaria.
Jaungoiko-zale. Euskeldunei euzkeraz.
Jazten. 
Jesus'sen Biotzaren Deya. Otoitz-bialguntzaren zabaltzallea.
Jotake. Abertzale Sozialista Komitek.
Junior. Revista mensual. Organo de la federación vasco-navarra de congregaciones marianas.