inprimatu
Ekacha
Izenburua:
Ekacha
Sinadura:
Zorrilla
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: Felipe Arrese ta Beitia)
Egilea(k):
Felipe Arrese ta Beitia
Zorrilla

Argitalpena:
Euskal-Erria.
Urtea:
1887
Argitalpenaren urtea:
16
Alea:
Orrialdea:
557-560

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Ekacha

 

Zorrilla

 

 ŋZer nai dabe uts urdiņ argi iraztekoan

 Odeyok pillaturik asarrez gaur ala?

 Egiņik Burzerua onenean estaldu

 Burrukarako legez gertetan dirala?

 

 ŋZe zanek arrastaka daroaz osarteetan?

 ŋZe indar eskutukok deutse bultzatuten?

 Zeru sakon zelayak argitzalla bagarik,

 Zearka ibilliaz dabezala isten?

 

 ĄZe bizkor, ze agudo direan metatuten!

 Banandu alkargandik baita bereala,

 Izar-erria dana osoro illundurik,

 Urdin pozgarrizkoan ipinirik gaba.

 

 Mendien gaņetatik laban labanka doaz,

 Ichas orroetsuruntz astiro isillik,

 Illunpez upaturik zeru alderdi biak,

 Lurra euren barruan zarratu egiņik.

 

 Iges iges badoa, igesi Illargia:

 Iges iges izarrak doaz ezkutetan:

 Agintzen osarteetan odeyak utsik dabe,

 Izar-erririk oztaz dogu begiztetan.

 

 Alperrik nekatuko gara ikuste arren,

 Eun baltz izugarriak gorde dauz artean,

 Zeinbat nekatuago zulatuten begiok,

 Ainbat jarriten jakuz odeyak aurrean.

 

 Eurok bakar bakarrik geroago geiago,

 Mundu lo dagonari datorkaz gaņera,

 Berau bere bidean doian ots bakochean,

 Besteak inguruak doakoz artzera.

 

 Menditzar aiņ eskergak inguraruten dabe,

 Oņeztuen argiak engaņauta gaukez,

 Garrezko okagillak batzuk dirudie, ta

 Besteak egoduntzat bere bota leikez.

 

 Beste batzuk esan lei piņudiak dirala,

 Desbardiņak dituez kopa ta kanpuak,

 Koloreak beingoan barriak aldaturik,

 Dabiltzaz aruntz onuntz ezin geldituak.

 

 ŋZe besok, ze megopek bultza ta zuzentzen dauz?

 ŋNok euren errayetan diardu berbetan,

 Urrumaka doiala osti burrundaria,

 Trujua euren barrutik baita arinketan?

 

 Ausaz danen erditik Egilla altsua doa,

 Lurraren ertz bazterrai begiratutera,

 Ete doian mundua oņetatik galdurik,

 Aurkitzen dan lekutik alde egitera.

 

 Edo doakon nago burdiaren ondoren

 Cherren zital erkiņa jarten illunpean,

 Metaturik odeyak aren gloriaren ta

 Beronen zorigach ta illturen artean.

 

 Benturaz euretatik ŋete da bat edo bat

 Kerizpetu ebana Sinaiko mendia,

 Ezkutapen gartsuak argitzen ebanean

 Bertara igo eban igarla andia?

 

 Edo ausaz ete da euren artekoren bat

 Sodomara ebana sugarra isuri,

 Edo ichasoetan mundua ondatzeko

 Urjol izugarria ebana iruntsi?

 

 Izarraturik gabak urriņetatik diņost,

 "Ara an zure Jauna, an ezkutau jatzu,"

 Gau odeitsua barriz deiez deiez dagokit,

 "Jaungoikoa urrera orainche datortzu,"

 

 Bazatozkit Ąo, Jauna! zure mantuko orlok

 Suzko odei artean ditut begiztetan,

 Chimistaka zeruan zearka zoazala

 Arpegi chit dontsua deutsut ezauketan,

 

 Dazaut zure kerizpe doiana kolortzaka,

 Igerian odeyak dabiltzala pillak,

 Dazaudaz lurrun ketsu ugarien erdian,

 Danielen amesak ta mamu zurbillak.

 

 Dazaudaz zure oņatz eziņ nik ikusiak,

 Ostien amorruzko orroien artean,

 Zure burdiko chinpart biziak chimistetan,

 Dazautsut arnasea Akilon aisean.

 

 ĄZelan, zelan aurrean, apurtuaz airea

 Arista bat bakarrik aurkeztuten jatzu,

 Begiok bozuz egun, atsa bozu sortitza,

 Urdintza kerizpe ta betikotasun Zu?

 

 Bazaudaz Ąo, Jauna! nik, adorau gura zaitut,

 Espirituaz auspez nagotzu oņetan,

 Miņa dot mutu zerren ez daben adietan,

 Jeobagana eltzen diran kantuetan.

 

 Uso ibar zaleak, urruok ekatzuez,

 Surrumurru samurra baita iturriak,

 Baso berdeak zeuen murmullucho gozoa,

 Jaunari kantetako batera gloriak.

 

 Zuen otza baletor oraiņ nire arpara,

 Berotzen banau Jauna zure espirituak,

 Igarlearen suaz biotz au-gorituta,

 Nire kantak litzakez bardin bagakuak.

 

 Orrichoena baņo eztiago litzakez,

 Alperrik Aprillean arena da gozo,

 Fenisari atz emon egingo leuskioe,

 Errechiņola lotsaz leukee gorrituko.

 

 Kantu aiņ eregiak urrin ichiko leuke,

 Eremu luzeetako korront ots apatza,

 Baita baletor bere chirringolan, chirrinkaz,

 Irrintzaka irradan ichas truju latza.

 

 Lira onegaz baņa makurtu bear dot nik,

 Odeyez apaindurik zakustazanean,

 Illten jat eztarrian bozau indarrik baga,

 Oņeztuka zeruan Zu zoazanean.

 

 Azken bagako zure espiritua doa,

 Begi leusotuok naiz ondo ez ezautu,

 Arima onek zurturik jarririk belauniko

 Odeyen kolkoetan adoretan zaitu.

 


inprimatu