inprimatu
Il-ezinez
Izenburua:
Il-ezinez
Sinadura:
Teresa de Jesús, Santa
Urkizaren iruzkina:
(Eusk.: S.Onaindia ?)
Egilea(k):
Teresa Jesusena, Santa

Argitalpena:
Karmel.
Urtea:
1982
Argitalpenaren urtea:
Alea:
2/4
Orrialdea:
168-170

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Il-eziñez

 

Teresa de Jesus

 

 Bizi naz, ez baiña enegan,

 ta ain ditxarot bizitz goitia

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Joana bizi naz neugandik,

 maite-sutan il-bearrez;

 Jainkoaren baitan bizi naz,

 beretzat nindun jo maitez;

 biotza neutsonean emon,

 an jarri eustan idatzia:

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Jaungoikozko espetxe onek

 -nire maitezko egoitza-

 Jauna dau egin nire jopu

 ta azkerik ene biotza;

 ta ain jat griñagarri Jainkoa

 ene atxillo ikustea,

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Ai!, au biziaren luzea!

 Erbeste onen minkorra!

 Espetxe ta kate oneitan

 esturik bizi bearra!

 Noiz urten-zain nagola soilki

 damost oiñaze gorria!

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Ai!, au biziaren garratza,

 Jainkozko ezti bagea!

 Maitasuna bait da txit samur,

 itxaro ez baiña luzea:

 ken eidazu, Jainko, pixu au,

 galtzairu baizen andia:

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 II-bearraren uste gozoz

 bizi naz bakar-bakarrik,

 il ostean, bada, bizia

 itxarok dakarst ziurrik;

 bizia damozun eriotz,

 ez luza, bait nozu zeuria:

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Ona, mardul da maite-sua...

 Bizitz, ez zakidaz ziztrin;

 ez daukazu beste biderik,

 gaintzeko, galdua egin.

 Betor bein eriotz biguna,

 betorkit ilte aurkia:

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 

 Alako bizitza goikoa

 egizko bizitza dana,

 bizitz au aitu ta il arteiño

 biziz goza oi eztana:

 eriotz, ez zakidaz muker;

 iltzear bizi nadin lenik:

 ez ilteak, ai!,

 kenduz bizia.

 

 Bizitz, zer neikeo nik emon

 nigan bizi dan Jaunari,

 zeurori ordez galdu ezik

 A dagidan irabazi?

 Ilda opa dot A jaritxi;

 orren dot kutun maitia:

 ez ilteak daust

 kentzen bizia.

 


inprimatu