inprimatu
Biyotz erituba
Izenburua:
Biyotz erituba
Sinadura:
Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Bizkarrondo, Indalezio

Argitalpena:
Bertsolaria.
Urtea:
1932
Argitalpenaren urtea:
1
Alea:
31.zk.
Orrialdea:
194-195

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Biyotz erituba

 

Bilintx

 

 1

 

 Askok,diyote kantetan beti

 Amore-kontu naizela;

 Nik esaten det arriturikan

 Beti orrela daudela:

 ¡Zer egin biat baldin zerubak

 Doaitu banau onela!

 ¿Ez dute ikusten usayak mendak

 Bere jatorrez dubela?

 Nere biyotzak amoriyua

 Mendak usaya bezela.

 

 2

 

 Triste bizi naiz eta

 Illko banitz, obe;

 Badauzkat biyotzian

 Zenbat atsekabe;

 Dama bat mintzatzen det

 Bañan... aren jabe

 Sekulan izateko

 Esperantza gabe.

 

 3

 

 Nere biyotz gaxua

 Penatuba dago,

 Ezin egon liteke

 ¡Ai! penatubago;

 Pasatzen ditutala

 Aspaldiyan nago,

 Egunak triste eta

 Gabak tristiago.

 

 4

 

 Amorez erituba

 Zenbait denbora ontan

 Gaurik ez det pasatzen

 Soseguzko lotan:

 Penaren kargarekiñ

 Urtuta, frankotan!

 Kanpora irteten zait

 Biyotza malkotan!

 

 5

 

 Auxen da miña laister

 Ill bear naubena

 Kupitutzen ez bada

 Senda lezakena;

 ¡Ain arkitutzen zaizkit

 Sartubak barrena,

 Animan tristura ta

 Biyotzian pena!

 

 6

 

 Biyotza ezin jaso det;

 ¡Au karga barrenak!

 Iya gastatu zaizkit

 Indarrik geyenak;

 Ez luke sinistuko

 Progatu ez dubenak,

 Zenbat pisatzen duben

 Egiazko penak.

 

 7

 

 Anima tristurakiñ

 Ain dakat negarti,

 Nun egiñ al dezaken

 Arriya bi parti;

 Maitasunak ematen

 ¡Belauniko beti!

 Biyotzian daukatan

 Imajiña bati.

 

 8

 

 Zeiñ ote dan eziñik

 Kontura erori

 Kutiziya jayoko

 Zayote askori;

 Nik ordian ez diot

 Esañgo iñori,

 Berak badaki eta

 Naikoa det ori.

 

 9

 

 Nik maite detana da

 Guztiz dama fiña.

 Biyotz onekua ta

 Ondo itzegiña,

 Bentaja guztiyakiñ

 Zerubak egiña,

 Munduba pasatzeko

 Lagun atsegiña.

 

 10

 

 Zertako desiatu

 Ditu gauza on oyek

 Nere biyotz dontsua

 Gixaraxua onek?

 Kulparen kastigutzat

 Datozkit pena obek;

 Merezi ditutala

 Badakit neronek.

 

 11

 

 Aingeru zoragarri

 Mirabe laztana,

 Pentsamentu nerian

 Beti zauzkatana;

 Biotzaren erditik

 Maite zaitutana,

 Zu zera neretzako

 Nai zinduzketana.

 

 12

 

 Nere amoriyua

 Aiñ fiña izanik,

 Beti goguan zauzkat

 Aztu gabetanik;

 Ez da mundu guztiyan

 Iñor gauza danik

 Dama, zu maitatzeko

 Ainbeste nola nik.

 

 13

 

 Begiyaren aurrian

 Beti nai zinduzket,

 Ikusten ez bazaitut

 Naigabia maiz det,

 Gogoratu gabeko

 Minuturik ez det,

 Amoriyoz maitatzen

 Ez daki nik bestek.

 

 14

 

 Etzaitut ikusitzen

 Desio ainbeste,

 "Ditxa ori logratzen det

 Iñoiz edo beste;

 Eta ez detanian

 Logratzia uste

 ¡Ura triste ibiltzen naiz!

 ¡Jesus, ura triste!

 

 15

 

 Eziñ bizi zu gabe

 ¡Au amoriyua!

 Logratzen ez bazaitut

 ¡Zer martiriyua!

 Ez badezu desio

 Nere eriyua,

 Zuregan arkitzen da

 Erremeriyua.

 

 16

 

 Erregututzen dizut

 ¡O Jesus'en Ama!

 Nitzaz kupi derilla

 Maite detan dama.

 Biurtutzen badirazu

 Biyotzera kalma,

 Kantaz banatuko det

 Milagruen fama.

 


inprimatu