inprimatu egileen aurkibidea
Etxebarria, Toribio
 
Izena:  Etxebarria, Toribio

Ezizena:  Ibiltarixa
Sinadurak:  
 
80  bertso/olerki      
 

—1— "Gure" zan Ego, Eguna. 2 (1987, 162.zk.) 29

—2— 1956'garreneko Otsaillaren 3an, Olerti. (1960, 1960 III) 150-151

—3— 1962, Egan. (1978, 1/6) 57

—4— Agertu baten guran, Euzko Deya. 18 (1960, 245.zk.) 44

—5— Anai ondatua, Euzko-Gogoa. (1957, orrila/garagarrila) 9-10

—6— Apurrak, Egan. (1978, 1/6) 80-81

—7— Arranua ta ni, Olerti. (1961, 1961 III) 202

—8— Astuan kejia, Olerti. (1964, 1964 III-IV Udazkena) 76-77

—9— Babilon'go ibai ondarretan (136'garren salmua), Irrintzi. ([1968-1969], 2.zk.) [7]

—10— Batista kojua, Eibar. (1960, 33.zk.) 31

—11— Berbia, Olerti. (1960, 1960 II) 88

—12— Beti duan eta berez, Euskera. (1987, -2) 285 (Zat.)

—13— Candido Arrizabalaga'ri, Eibar. (1977, 193.zk.) 22

—14— Dodan goguakin!, Euzko Deya. 18 (1960, 246.zk.) 30

—15— Duako biarrak, Egan. (1978, 1/6) 39-40

—16— Eibar'ko klasikuen esakerak, Eibar. (1967, 97.zk.) 14

—17— Emotian zoriona, Egan. (1978, 1/6) 54

—18— Erantzuna, Egan. (1978, 1/6) 48

—19— Eta urteak joan eta etorri, Eguna. 2 (1987, 162.zk.) 29 (Zat.)

—20— Eusebio'n intenziñora, Egan. (1978, 1/6) 62

—21— Euskeraz laburra dala, Euskera. (1987, -2) 281 (Zat.)

—22— Ezer lurrian, munduan espillu osoa ez danik, Egan. (1978, 1/6) 41

—23— Galtzen jakintza, Eibar. (1961, 40.zk.) 12

—24— Gaurko koskia, Egan. (1978, 1/6) 61

—25— Gauzen ederra, Egan. (1964, 1/6) 76

—26— Gizatua Amoretsuan, Euzko-Gogoa. (1957, ilbeltza/otsaila) 9-10

—27— Gizona, Egan. (1978, 1/6) 43

—28— Gizonan probatzia, Egan. (1978, 1/6) 68

—29— Goiztar-Mitxeleta, Eibar. (1958, 12.zk.) 11

—30— Goiztar-Mitxeleta, Euzko-Gogoa. (1956, ilbeltza/otsaila) 14

—31— Hendaia'n, Egan. (1978, 1/6) 79

—32— Margarita erregina Heptameron, Egan. (1978, 1/6) 99-122 (Eusk.: Toribio Etxebarria)

—33— Hillarion'entzat, Egan. (1978, 1/6) 55

—34— Ignotus deus, Egan. (1978, 1/6) 64-68

—35— Irukotxa, Egan. (1978, 1/6) 56

—36— Irure ganian, Olerti. (1961, 1961 III) 201

—37— Jai-ibiltaridxa, Egan. (1978, 1/6) 45

—38— Jatorri baten zorimenan aldiak, Olerti. (1961, 1961 II) 132-133

—39— Jaungoikua, Euzko Deya. 18 (1960, 244.zk.) 31

—40— Jose Gisasola'ri bertsoak, Eibar. (1977, 193.zk.) 24

—41— Judixuen urkamentzallia, Tierra Vasca. (1961, 58.zk.) 6

—42— Judixuen urkamentzallia, Eibar. (1961, 43.zk.) 21

—43— Konturako bat, Egan. (1978, 1/6) 53

—44— Kulparik ezan gorrotoa, Olerti. (1965, 1965 I-II Ikurrin) 43-45

—45— Lenengo zan Jaungoikua, Egan. (1978, 1/6) 49

—46— Liburuak, Egan. (1978, 1/6) 59

—47— Magdala'ko ederra, Euzko Deya. 23 (1958, [417].zk.) 12

—48— Maitetsu genbizenian, Egan. (1978, 1/6) 44

—49— Marta eta Maria, Eibar. (1958, 16.zk.) 6

—50— Matxin saltokarixa, Olerti. (1965, 1965 III-IV Bertso urratuak) 43-44

—51— Mundua eta txokua, Tierra Vasca. (1959, 39.zk.) 7

—52— Mundua, gizona ta jakintzak, Egan. (1978, 1/6) 50-52

—53— Naixago nik, Euzko Deya. 18 (1960, 242.zk.) 53

—54— Nere berso-gintza, Euzko Deya. 18 (1960, 241.zk.) 23

—55— Nere bertso-gintza, Egan. (1964, 1/6) 75

—56— Nere gogorakuak, Egan. (1978, 1/6) 42

—57— Nere txoko maitia, Tierra Vasca. (1968, 143.zk.) 7 (Zat.?)

—58— Neskatxa Maitetsu, Euzko-Gogoa. (1957, ilbeltza/otsaila) 10-11

—59— Omnia vanitas, Egan. (1978, 1/6) 76

—60— Osagarri, Egan. (1978, 1/6) 123-133

—61— Otsua t'arkumia, Euzko-Gogoa. (1956, azila/gabonila) 10

—62— Seigarren urtian, Egan. (1978, 1/6) 60

—63— Spatium curvum, Olerti. (1960, 1960 IV) 212

—64— Stonehenge'ko zabalian, Olerti. (1961, 1961 I) 31-33

—65— Triki-trirako koplak, Zeruko Argia. (1967, 202.zk.) 10

—66— Triki-trirako koplak, Eibar. (1966, 90.zk.) 10

—67— Tropik' aldia, Eibar. (1958, 14.zk.) 11

—68— Ura juanda gero presia, Egan. (1978, 1/6) 77

—69— Urki'ko ermita, Euzko Deya. 18 (1960, 243.zk.) [39]

—70— Otto von Fleisingen XII'garren gizaldiko arlote baten konfeziñoa, Olerti. (1960, 1960 IV) 236-237 (Eusk.: Toribio Etxebarria)

—71— Zaitez pozik, Egan. (1978, 1/6) 63

—72— Zatixa, Egan. (1978, 1/6) 78

—73— Zer gitxi naikua!, Euzko Deya. 18 (1960, 241.zk.) 23

—74— Zergaitik ez jauna?, Egan. (1978, 1/6) 46-47

—75— Zergaitik?, Egan. (1978, 1/6) 74

—76— Zeruko katuan aldakuntzak, Egan. (1978, 1/6) 70-71

—77— Zori ona eta zori gaiztua, Egan. (1978, 1/6) 75

—78— Zorimena, Egan. (1978, 1/6) 72-73

—79— Zorimena, Eibar. (1960, 34.zk.) 10

—80— Zurixak eta baltzak, Egan. (1978, 1/6) 69

80 bertso/olerki